تبلیغات
صدای سرزمین مادری - تصاویر فوق العاده از امواج دریا

 عكاسی كه تعدادی از آثارش را مشاهده می كنید، از اهالی " اوآهو " است كه اخیرأ شهرتی جهانی كسب نموده است.

او یك " موج سوار " است و غالبأ هنگام عكاسی ناپدید می شود كه دلیل آن بخوبی در تصاویر پیداست !!!

 

 

 

 

تصاویر بی نظیر امواج، كار این عكاس درجه یك، " كلارك لیتل " می باشد.

 

 

 

 

 

 


 
 Sun...
Glints off wave
 
 

Sand...
In surf
 
 

Tubular... Shining
 
 

 Beach...
Surf crashes down
 
 

Molten...
Liquid gold
 
 

White....
Tumultuous water
 
 

Splash...
Stunning shot
 
 

Red....
Mysterious shot
 
 

Break...
Wave crashes down
 
 

What a
Magical Wave!