تبلیغات
صدای سرزمین مادری - فناوری، نقاشی مخفی ونگوک را آشکار کرد

فناوری، نقاشی مخفی ونگوک را آشکار کرد

نوشته شده توسط علیرضا مجیدی۱۳۸۷

ون سان ونگوک در سال ۱۸۸۷، زمانی که برای آخرین بار در زندگی‌اش در پاریس اقامت داشت، نقاشی زیر را با عنوان Patch of Grass کشید. برگزاری چند نمایشگاه مهم نقاشی در این سال، ونگوک را با سبک نقاشی امپرسیونیسم (دریافتگری)
و پست امپرسیونیسم آشنا کرد. به همین خاطر ونگوک شروع به نقاشی مناظر و گل‌ها کرد تا در این قالب مهارت نقاشی‌اش را ارتقا دهد. در این نقاشی هم تأثیر امپرسیونیسم، مشهود است.

چندی پیش گروهی از دانشمندان اروپایی با استفاده از شیوه‌ای به نام اسپکتورسکوپی فلوئورسان اشعه ایکس، نقاشی مخفی‌ای را در زیر نقاشی کشف کردند: پرتره یک زن مرموز.

در واقع نقاشان مشهور زیادی، روی نقاشی‌های قبلی خود اقدام به کشیدن نقاشی‌های جدید می‌کرده‌اند و اگر استفاده از این شیوه جدید در مورد نقاشی‌های بیشتری ادامه پیدا کند، تلقی ما از تاریخ هنر و زندگی هنرمندان دیگرگون خواهد شد.

کارشناسان عقیده دارند که ونگوک یک سوم نقاشی‌های خود را روی نقاشی‌های قبلی خود کشیده است.