تبلیغات
صدای سرزمین مادری - na pa na

نه په نه ...

 

صدای خرپفش کشتمون ! تکونش دادم از خواب پریده، میگه سر صدام اذیتت می‌کنه ؟میگم نه پـَـَـ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بت بگم سعی‌ کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!
..................................................................
تو تاکسی تنها نشستم میخوام کرایه حساب کنم طرف میگه 1 نفر!! میگم نه پـــَ 2 نفر حساب کن خورزوخان هم هست
...........................................................................
از تاکسی پیدا شدم به راننده نیگا میکنم, میگه باقی پولتو میخوای؟میگم نه پـَـَــــ میخوام یه دل سیر نیگات کنم که میری دلتنگت نشم!

.........................................................................
به دوستم میگم وی پی ان داری؟ میگه واسه رد شدن از فیلترینگ میخوای نــه پـَـَــــ واسه رد شدن از تنگه ابو غُریب میخوام. هم سنگرام منتظرن!!!

........................................................................
بچه داییم به دنیا اومده .. همه خوشحال و اینا .. مامان بزرگم برگشته میگه حالا میخاین براش اسم بذارین؟... نَ پَـــ میخایم همین جوری ولش کنیم اسمش بشه:... نیو فولدر

.......................................................................
دارم با تلفن حرف میزنم. بابام میگه دوست دخترت بود؟ پـَـَـ نــه پـَـَــــ ژاک شیراک بود درمورد مناغشات اخیر خاور میانه نظرمو میخواست . .

.......................................................................

با ماشین افتادیم ته دره یارو میگه زنگ بزنم امبولانس بیاد میگم :نــه پـَـَـــ یه مشکل درون خانوادست خودمون حلش میکنیم

.......................................................................

پسر همسایمون تو پارک داشت بریک دنس می کرد یکی اومده بعد نیم ساعت تماشا میگه ایشون داره میرقصه؟گفتم:پـَـَـ نــه پـَـَـــ شربت خاکشیر خورده می خواد ته نشین نشه

........................................................................

تو صف بربری نوبتم شده یارو میگه بربری میخوای؟ نه پــَـَـَـــ اومدم از شاگردت تایپ یاد بگیرم

...........................................................................

داریم راه میریم با دوستام پام پیچ خورده،خوردم زمین میگه کمک می‌خوای؟میگم نه پـَـَـ شماها خودتونو نجات بدین من اینجا میمونم مقاومت می‌کنم بریییید برییییییید

................................................................................

پسره اومده خواستگاریم میگم من الان می خوام درس بخونم
می گه یعنی چند سال دیگه، می خوای ازدواج کنی؟
نه پ 10 دقیقه صبر کنی این صفحه رو بخونم درسم تموم میشه

..........................................................................

یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین دوستم میگه :معتاده؟ میگم نه پ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشه

............................................................................

کارتمو دادم به بلیط فروش مترو میگه شارژش کنم میگم نه پـَـَـ دولو بزن روش

................................................................................

تو حیاط دانشگاه تو انگلیس دارم با دوستم فارسی حرف میزنم ، یارو اومده میگه خانوم شما ایرانی هستین؟ نــه پـَـَــــ انگلیسی هستیم فارسی یاد گرفتیم بتونیم شماعی زاده گوش بدیم!!

..................................................................................

..."زمان جنگ...شب...موشکبارون...صدای یه انفجار مهیب در نزدیکی خونه..."...مادر بزرگم: بمب بود؟ ...نه پـــ پوشک بچه رو سفت نبسته بودن صدای گوزش پیچید؟

...................................................................................

رفتم الکتریکی می گم آقا سه راهی دارین؟ میگه سه راه برق؟!!! نــه پـَـَــــ سه راه آذری ، دربست

...............................................................................

نصفه شب یکی از بالا درمون پرید تو حیاط داداشم گفت علی دزده؟ نه پــــــــَ "زوروِ " دار از دسته قروبان گارسیادر میره

..................................................................................

اهنگ اندی تو ماشین گذاشتیم دوستم میگه اندیه ؟
نه پــــــَ
داریوشه، داره خودشه لوس میکنه بخندیم

..................................................................................

با کلی عشق و علاقه به 1 بنده خدا گفتم
I love you میگه با منی منم گفتم نه پَ با pmc ام اومدم تو از کف دستم عکس بگیری