تبلیغات
صدای سرزمین مادری - !!! عکس های شگفت انگیز 

 

Subject: عکس های شگفت انگیز

 

 

 

_,

,

 

 

----- Subject: !!! عکس های شگفت انگیز

 

 

 

عکس های شگفت انگیز

 

 

آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟

**************************************************


آیا این تصویر نمایانگر چند ستون است یا چند آدم ؟1

**************************************************


آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه!!!؟

**************************************************بدون شرح!!!؟

**************************************************قابل توجه!!!؟

**************************************************آیا تعداد این ها (13) یا ( 12 ) است !!!؟

**************************************************آیا این تصویر متحرک است یا ثابت!!!؟

**************************************************10 ثانیه روی عکس تمرکز کنید تا دایره های صورتی محو بشوند. گلک نزنید!!!؟

**************************************************آیا 10 صورت موجود در این تصویر را می بینید!!!؟

**************************************************آیا صورت جنین را می بینید!!!؟

**************************************************سر خود را به جلو و عقب حرکت دهید. حرکت دو دایره را می بینید!!!؟

**************************************************چه کسی بالااست و چه کسی پائین است!!!؟

**************************************************آیا این عکس یک صورت است یا باغ وحش!!!؟

**************************************************آیا این تصویر یک صورت است یا یک منظره طبیعی !!!؟

**************************************************آیا این تصویر کوه های قطب شمال است یا یک گله اسب!!!؟

**************************************************آیا این تصویر سایه درختان است یا چند خانمی که در حال گذشتن از رودخانه هستند!!!؟!

**************************************************آیا این شکل ها متحرکند یا ثابت!!!؟

**************************************************آیا در این عکس اردکی را می بینید یا خرگوش!!!؟

div.WordSection1

__._,_.___

.

__,_._,___